انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۵۱ مطلب با موضوع «تک بیت های ناب» ثبت شده است

۱۰آذر


موسی خطاب به خداوند در کوه طور: اَرَنی( خود را به من نشان بده)خداوند: لن ترانی( هرگز مرا نخواهی دید)سعدی:


چو رسی به کوه سینا ارنی مگو و بگذر


که نیرزد این تمنا به جواب "لن ترانی"
حافظ:


چو رسی به طور سینا ارنی بگو و بگذر


تو صدای دوست بشنو، نه جواب "لن ترانی"
مولانا:


ارنی کسی بگوید که ترا ندیده باشد


تو که با منی همیشه، چه "تری" چه " لن ترانی"
ای ک گفتی جان بده تا باشدت آرام جان


جان ب غم هایش سپردم نیست آرامم هنوز...

N.K :)
۱۰آذر


زن ها ب جنگ نمی روندفقط موقع خداحافظیبا نگاه شان ب مردها می گویند:زنده بمانید و برگردیدخانه ای برای آرام گرفتنقلبی برای دوست داشتنو امیدی برای بزرگ شدندر انتظار شماست...و همه ی مردها برای برگشتن ب خانه استک می جنگند..حالا یا باخستگی هاشانیا با دشمن..."لطیف هملت"


ب این دو دیده زحسنت چ می توان دیدن؟


هزار چشم نداریم،صد هزار افسوس...

N.K :)
۰۹آذر

 

من اهل دوست داشتنم..

 

 

تو

 

 

اهل کجایی؟!

 

 

"مهدی اخوان ثالث"

 

 

 

 

 

 

  

رقص لبهایت ک جامی از شراب کهنه است

بیخود از خود می کند هنگام جانم گفتنت...
 
N.K :)