انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۲ مطلب با موضوع «گابریل گارسیا مارکز» ثبت شده است

۱۶دی

 

دقایقی در زندگی هستند

 

ک دلت برای کسی آنقدر تنگ می شود

 

ک می خواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی

 

و در دنیای واقعی بغلش کنی...

 

 

"گابریل گارسیا مارکز"

 

 


 

 

 

 


رازی نگفته در پس حرفی نهفته است

مگذار درددل کنم و دردسر شود...

عنوان پست:ایرج جنتی عطایی

 

 

N.K :)
۰۸شهریورهرگز لبخند را ترک نکن حتی وقتی ناراحتی

چون هر کسی امکان دارد عاشق لبخند تو شود...
"گابریل گارسیا مارکز"

N.K :)