انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۲ مطلب با موضوع «لیلا کردبچه» ثبت شده است

۰۵مهر


همه چیز از جایی شروع شدک گفتی دوستم داریگاهی برای یک عمر بلاتکلیفیبهانه ای کافیست...
"لیلاکردبچه"

عنوان پست:سیدمحمد مرکبیان

آهنگ:مهستی "من از خدامه"
N.K :)
۰۵مهر

 

همه چیز از جایی شروع شد

 

 

ک گفتی دوستم داری

 

 

گاهی برای یک عمر بلاتکلیفی

 

 

بهانه ای کافیست...

 

 

 

"لیلاکردبچه"

 

 

 
 
 
آهنگ:مهستی "من از خدامه"
 
N.K :)