انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۵ مطلب با موضوع «احمدشاملو» ثبت شده است

۰۳مرداد


توی این چند سال وب نویسیم هر سال برای 2ی مرداد پست میزدم اما متاسفانه دیروز فراموش کردم.. :(

با یک روز تاخیر...

2مرداد سالروز عروج شاملوی بزرگراست می گفتند همیشه زودتر از آن که بیندیشی اتفاق می افتد


من به همه چیز این دنیا دیر رسیدم..


زمانی که از دست می رفت


و پاهای خسته ام توان دویدن نداشت چشم می گشودم


همه رفته بودند


مثل بامدادی که گذشت


و دیر فهمیدم که دیگر شب است


"بامداد" رفت


رفت تا تنهایی ماه را حس کنی


شکیبایی درخت را و استواری کوه را...


من به همه چیز این دنیا دیر رسیدم


به حس لهجه "بامداد" و شور شکفتن عشق در واژه واژه کلامش


که چه زیبا می گفت


"من درد مشترکم مرا فریاد کن"...!"شعر زنده یاد فریدون مشیری در رثای شاملو"روحت شاد شاملوی کبیر

عنوان:سید علی صالحی

N.K :)
۰۱تیر

سخت است..

 

فهماندن چیزی ب کسی ک...

 

برای نفهمیدن آن پول می گیرد...

 

 

"شاملوی کبیر"

 

 

 

 

 

 

مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را

گلستان ساز زندان را، برین ارواح زندانی

 

N.K :)
۲۵بهمن


دهانت را می‌بویندمبادا ک گفته باشی دوستت می‌دارم.دلت را می‌بویند ک مبادا شعله ای در آن نهان باشدروزگارِ غریبی‌ست، نازنینو عشق را کنارِ تیرکِ راهبند تازیانه می‌زنند.عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد در این بُن‌بستِ کج‌وپیچِ سرما آتش رابه سوخت‌بارِ سرود و شعر فروزان می‌دارند.ب اندیشیدن خطر مکن.روزگارِ غریبی‌ست، نازنینآن ک بر در می‌کوبد شباهنگامب کُشتنِ چراغ آمده است.نور را در پستوی خانه نهان باید کردآنک قصابانند بر گذرگاه‌ها مستقربا کُنده و ساتوری خون‌آلودروزگارِ غریبی‌ست، نازنینو تبسم را بر لب‌ها جراحی می‌کنندو ترانه را بر دهان.

 


شوق را در پستوی خانه نهان باید کردکبابِ قناری بر آتشِ سوسن و یاسروزگارِ غریبی‌ست، نازنینابلیسِ پیروزْمستسورِ عزای ما را بر سفره نشسته است.خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد...
"شاملوی کبیر"N.K :)
۰۳مهرروزی ما دوباره کبوتر هایمان را پیدا خواهیم کردو مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت .روزی که کمترین سرودبوسه استو هر انسانبرای هر انسانبرادری استروزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندندقفل افسانه یی ستوقلب برای زندگی بس است .روزی که معنای هر سخن دوست داشتن استتا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی.روزی که آهنگ هر حرف زندگی ستتا من به خاطر آخرین شعر رنج جست و جوی قافیه نبرم.روزی که هر لب ترانه یی ستتا کمترین سرود ، بوسه باشد .روزی که تو بیایی برای همیشه بیاییو مهربانی با زیبایی یکسان شود .روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم . . .و من آن روز را انتظار می کشمحتی روزی که دیگر نباشم
"احمد شاملو"N.K :)
۳۱تیر

نگذار ک دیگران نام تو را بخوانند....همین زلال چشمانتبرای پچ پچ هزارساله ی آنان کافی ست....
"احمدشاملو"


N.K :)