انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۲ مطلب با موضوع «مهدیه لطیفی» ثبت شده است

۰۷مهر


مناتفاق عجیبی وسط زندگی ات بودمو تومعمولی می مانی از فرداحرف های معمولیعشق های معمولیزنان معمولی...معمولا اتفاق ها هر روز نمی افتند....
"مهدیه لطیفی"

:))

N.K :)
۰۹شهریور
برای دوست داشتنت،
لبخندهایت را نه دلت را لازم دارم...
"مهدیه لطیفی"


N.K :)