انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۱۶تیر

من می خواهمتواین خواستن درد کمی نیست....
"مریم یزدانی"

N.K :)
۱۳تیر
کاش بدانند ک من حتی


بی تفاوتم ب هوایی ک نفس میکشم


در شهری ک نفس های تو را ندارد...."مریم یزدانی"N.K :)
۱۲تیر

مجوز ندادند...می گویند شعرهایت حرام است...هر کسی می خواند مست می شود!باور کنید الکل ندارد...من فقط از چشمان یارم می نویسم....

N.K :)
۱۲تیربه یـک جایی از زندگـی که رسیـدی ، میفهمـی رنـج را نباید امتـداد داد;
باید مثـل یک چاقـو که چیزها را میبـرد و از میانشان میگـذرد,
از بعضـی آدمها بگـذری و برای همیشـه تمامشـان کنـی !
"ویلیــام فاکنــر - مرثیه بـرای راهب "

http://up.vbiran.ir/uploads/1403143587231232027_IMG_20150701_022822_2_.jpg

N.K :)
۱۰تیر

N.K :)
۱۰تیر

جرات کنید حقیقی باشد...جرات کنید زشت باشید...دورو نباشید....خود را همانی ک هستید نشان بقیه دهید...هر چه می خواهید باشید فقط خودتان باشید...خواهشا انسان باشید!

N.K :)
۱۰تیر
آدم بد رو هر طوری ک هست تحمل می کنم....


کاسه صبرم لبریز است


از آدم هایی ک با ادعای خوب بودن بدی می کنند....پ ن:خواهشا فقط انسان باشید....

N.K :)
۰۸تیر

http://axgig.com/images/95652617946522851132.jpg

N.K :)