انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۰۸تیر

می دانید چیست؟


بعضی اوقات نباید شعر را کامل نوشت....


بلکه باید ادامه اش را سیر گریه کرد...."بهرنگ قاسمی"

N.K :)
۰۸تیر


N.K :)
۰۷تیر


 


 
http://s6.picofile.com/file/8196395950/IMG_20150619_WA0013.jpg
N.K :)
۰۷تیر

http://s3.picofile.com/file/8196227292/IMG_20150619_WA0017.jpg

N.K :)
۰۷تیر

ببخش خودت را
بگذار احساست قدری هوایی بخورد …گاهی بدترین اتفاق هاهدیه ی زمانه و روزگارندتنها کافیست خودمان باشیم!و به خودمان بیاییمتا خدا تمامی درهایی که به خیال باطلمان بسته را به رویمان باز کند.خطاهایت را بشناسآنها را پذیرا باشو تنها بین خودت و خدایت نگه شان دار.تا می گویی خدایا ببخش؛به دورت می گردد و می بوستت و می گوید جانم چه کرده ای مگر؟تنها خودت باش و زیبا بمان و بگذار با دیدنت هر رهگذر ناامیدی لبخندی بزند رو به آسمان ؛و زیر لب بگوید:هنوز هم می شود از نو شروع کرد …
http://s6.picofile.com/file/8196217818/IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B6%DB%B2%DB%B3_%DB%B0%DB%B3%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B7_16_.jpg

N.K :)
۰۶تیر

http://up.vbiran.ir/uploads/1996214353547047523_IMG_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B6%DB%B1%DB%B5_%DB%B2%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B1%DB%B2_6_.jpg

N.K :)
۰۴تیر
زن ها می تواننددر اوج دلتنگی لبخند بزنند ....
 آواز بخوانند ....
 گل های باغچه را قلمه بزنند ....
 غذای دل خواهت را تدارک ببینند
 کودکانه با بچه ها بازی کنند ...
 زن ها می توانند با قلبی شکسته باز هم دوستت بدارند ...
 ببخشند و بخندند....
 تو از طرز آرایش موهایش ...
 یا رنگ لب هایش ...
 لباسش ...
 یا حتی حرف هایش ...
 هرگز نمی توانی حدس بزنی زنی که روبرویت ایستاده دلتنگ یا دلشکسته است ...
 می دانی...زن بودن کار ساده ای نیست ...
N.K :)
۰۳تیر

بارالها…از کوی تو بیرون نشودپای خیالمنکند فرق به حالم ....چه برانی،چه بخوانی…چه به اوجم برسانیچه به خاکم بکشانی…نه من آنم که برنجمنه تو آنی که برانی..نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشمنه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهیدر اگر باز نگردد…نروم باز به جاییپشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهیکس به غیر از تو نخواهمچه بخواهی چه نخواهیباز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی...


N.K :)