انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۲۴مرداد


رابطه هایی در زندگی هست که تو اسمش را نمیدانی

با وجود مبهم بودنش شیرین است

نمیدانی تا کی ادامه دارد

نه عهدی،نه پیمانی

فقط شیرین است

رابطه ای که در آن نه همخوابی وجود دارد

نه چیزی بنام بوسه های عاشقانه

اصلا چه کسی گفته رابطه از نوع عاشقانه اش فقط زیباست ؟

آدم هایی را گاهی میبینم که از دو عاشق هم به هم وابسته ترند

از دو عاشق هم عاشقترند

میتوانی درک کنی ؟

دوستی که دوستی اش دنیا دنیا ارزش دارد

دوستی که آغوشش بوسعت آسمانها آرامش دارد

وای اگر به هر دلیلِ بی دلیلی بخواهد تمام شود ...

 

"نیلوفر اسلامی"

  
+تا حالا یادم نمیاد حداقل توی این چندماه اخیر توی یک روز دوتا پست زده باشم البته امشب احتمال زیاد ب پست سوم هم برسه :))
این شعر بنظرم خیلی زیبا و حتی برای بعضی از دوستان هم،خیلی درسته...

+آهنگ:بانو مهستی(من از خدامه)