انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۳۱ارديبهشت

هموطن تند روی من،
دلگیر نباش و خشم را فراموش کن.
ما با دستانی بسته،
با یارانی در حبس،
با رهبرانی ممنوع التصویر،
با کاندیداهای رد صلاحیت شده،
در این انتخابات پیروز شدیم.
با خشم بسیار تو و آن لحن عجیبت،
که از میان ما مبارز می طلبیدی،
وارد صحنه شدیم.
و بدون هیچ ابزاری و یا حمایت از جانب نهادهای قدرت رای دادیم،
و پیروز شدیم.
اما تو از ما نترس،
چون ما برای انتقام گرفتن نیامدیم.
 برای وحشت نیامدیم.
 ما تو را در خلوت زندگیت نخواهیم آزرد،
و در ملا عام به باد کتک نمیگیریم.
 ما ، شوکر برقی و باتوم نداریم
بلکه
ما آمده ایم برای آزادی ،صلح و دنیایی بدون جنگ
ما معتقدیم ایران متعلق به تمام ایرانیان است.

*******
غوغای روحانی نگر،💜
سیلاب طوفانی نگر 💜
خورشید ربانی نگر، 💜
مستان سلامت می‌کنند💜
آن میر غوغا را بگو،💚
وان شور و سودا را بگو،💚
مستان سلامت می کنند💚