انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۱۲۷ مطلب با موضوع «ـــــــ» ثبت شده است

۰۵مرداد

یک نفر باید باشد کبدون ترسِ ِ هیچگونه قضاوتی برایش همه چیز را تعریف کنیتمام حرف هایی ک دارد آرام آرام درونت می گندد را ب زبان بیاوریاز آن حرف هایی ک شب ها موقع خوابب بی رحمانه ترین شکل ممکن ب سرت هجوم می آورندو رسالتشان این است ک خواب را از تو بگیرندحرف هایی ک وسط قهقهه هم اگر یادشان بیوفتی لال می شوی!
یک نفر ک وقتی تو دهن باز کردی نگوید آره می دانم،اصلا یک نفر باشد ک هیچ چیز نداندیک نفر باشد در این دنیا ک نصیحت را بلد نباشد...یک نفر ک وقتی برایش تعریف میکنی ک کارم دارد به جاهای باریک می کشد،پوزخند نزند، به شوخی نگیردجدی بگیرد، خیلی هم جدی بگیرد،آنقدر ک یک سیلی جانانه مهمانت کند و با تمام قدرت اش بزند زیر گوشتیک نفر ک تجربه ی هیچ چیز را نداشته باشد،مثل همه ی آنهایی ک خود را علامه دهر می دانند نباشد!وقتی ک برایش تعریف میکنی دستپاچه شود، گوش بدهد،برایت فتوای ابوموسی اشعری صادر نکند،راه کار ندهد، فقط گوش کند ..یک نفر ک بداند این چیزهایی ک تو تعریف میکنی جواب منطقی ندارد،اصلا منطق در مقابل این حرف ها بیچاره است
خیلی از آدم ها میخواهند حرف بزنند صرفا برای اینکه دردشان آرام بگیردبعضی آدم ها درونشان روی کمربند زلزله است،گاهی حرف می زنند تا ویرانی زلزله درونشان را ب تعویق بیاندازندحرف زدن گاهی مُسکن است،آدم ها گاهی حرف می زنند نه برای اینکه چیزی بشنوند،نه اینکه کمک بخواهندحرف می زنند ک ویران نشوندحرف می زنند ک آرام بگیرندمانند کسی ک خود می داند چه روزی قرار است بمیرد، آرام می گیرند.
ب قول آن رفیقمان ک می گفت :حرف هایی در دلم هستک حاضرم فقط به کسی بگویمشان ک قرار است فردا بمیرد ...همین...

پ ن:"این پست کامل کننده کامنتی هس ک مریم برا تو گذاشتم"

 


N.K :)
۲۷تیرخداجونم ممنونتم یک ماه روزه گرفتیم شکرولی من بااین معده ای ک دیگه داغون شده چکار کنم؟! همه ی سیستم بدنم ریخته بهم :(
3ساعت دراز کشیدم خوابم نبرد  :|

N.K :)
۲۶تیر

 

 
 
 
مهنازم ببین :(
N.K :)
۱۹تیر

http://s3.picofile.com/file/8199068742/IMG_20150709_WA0009.jpghttp://s6.picofile.com/file/8199069884/IMG_20150617_WA0011.jpg:|

N.K :)
۱۲تیربه یـک جایی از زندگـی که رسیـدی ، میفهمـی رنـج را نباید امتـداد داد;
باید مثـل یک چاقـو که چیزها را میبـرد و از میانشان میگـذرد,
از بعضـی آدمها بگـذری و برای همیشـه تمامشـان کنـی !
"ویلیــام فاکنــر - مرثیه بـرای راهب "

http://up.vbiran.ir/uploads/1403143587231232027_IMG_20150701_022822_2_.jpg

N.K :)
۱۰تیر

جرات کنید حقیقی باشد...جرات کنید زشت باشید...دورو نباشید....خود را همانی ک هستید نشان بقیه دهید...هر چه می خواهید باشید فقط خودتان باشید...خواهشا انسان باشید!

N.K :)
۱۰تیر
آدم بد رو هر طوری ک هست تحمل می کنم....


کاسه صبرم لبریز است


از آدم هایی ک با ادعای خوب بودن بدی می کنند....پ ن:خواهشا فقط انسان باشید....

N.K :)