انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۰۷ارديبهشت

 در شهر نشانه ای ز تبلیغ تو نیست

ای عشق، ستاد انتخاباتت کو؟!
۹۶/۰۲/۰۷