انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

انسانم آرزوست

خبر داری ک شهری روی لبخندِ تو شاعر شد / چرا این گونه کافر گونه بی رحمانه می خندی؟

۰۷بهمن


زندگیه دیگه..!

 

 

گاهی خسته ت میکنه.

 

 

خیلی هم خسته ت میکنه..!

 

 

اونقد که دوس داری خودکارتو بزاری لای صفحاتش...

 

 

یه مدت بری سراغ خودت.

 

 

 هیچی نکنی.

 

 

 حتی نفسم نکشی!

 

 

اما مشکل اینجاست بعد که برمیگردی میبینی

 

 

یه نفر خودکارو از لای کتابِ زندگیت بیرون کشیده

 

 

و تو هم یادت نمیاد

 

 

 کدوم صفحه بودی.

 

 

گم میشی ..

 

 

و هیچی توی دنیا بدتر از این نیست که ندونی کجای زندگیتی...!

 

 

"بابک زمانی"

 

 

 

 
 
عنوان پست:حمزه علیزاده